O NAS

Smo evangelijski kristjani in stran je pripravljena z namenom oznanjanja in širjenja evangelija ter pogovora o tem, kdo je Jezus v naših življenjih in kaj nam pomeni. Želimo se pogovarjati o Božji besedi – Bibliji, in o delovanju Svetega Duha v naših življenjih in v življenjih ljudi okoli nas, odkar smo/so sprejeli vero v Jezusa Kristusa. Želimo, da ta zaklad ne ostane samo naš, ampak, da bi postal tudi vaš – kolikor še ni. Nektere izmed nas je Jezus rešil objema droge in kriminalnega življenja, drugi smo kristjani od malih nog in tretji nekje vmes. Za naše življenje je pomembno, da sprejmemo Jezusa kot svojega rešitelja, ne glede na našo preteklost, ozadje, izobrazbo ali religijo naših staršev. Ko bomo nekoč stali pred Bogom, bo edino pomembno, ali je naše ime zapisano v knjigi življenja. Kajti če naše ime tam ne bo zapisano, bomo za večno ločeni od Boga, v nasprotnem primeru pa bomo večnost uživali z našim Gospodom.

Glede prispevkov, objav in razmišljanj na tej strani si želimo, da bi bili kot nekakšni začetni impulzi, ki bi lahko prerasli še v kaj več. Tukaj se tudi želim na kratko zahvaliti vsem, ki so na svoj način pomagali pri nastajanju te strani.

S spoznavanjem Boga in proučevanjem njegove besede želimo ugotoviti, ali je to, kar živimo, le zunanja religija, ali pa je to naša osebna vera, ki jo živimo sleherni dan svojega življenja. Včasih uspešno, včasih malo manj uspešno, saj je življenje sestavljeno iz vzponov in padcev, da si ne bi kdo mislil, da s tem, ko postaneš kristjan, vse težave izginejo. Še zdaleč ne. Čudovito pa je to, da imamo Tolažnika – Svetega Duha – in On nas vedno tolaži, uči in spodbuja, da nadaljujemo na poti, po kateri hodimo. Naša želja je, da bi čim več ljudi hodilo po tej poti v večno življenje.

Če pa že hodite po tej poti, vam želimo ponuditi nekaj branja, za katerega upamo, da bo vsem v spodbudo in razmišljanje, da se vprašamo: »Ali je to, kar verujem res, ali pa je le dediščina religije mojih staršev in okolja, v katerem sem bil vzgojen?«

Upam, da se bo na tej strani našlo kaj koristnega za vsakega izmed nas.

V Gospodu, Janez Nadu

POGOJI UPORABE

- Lastnik, skrbnik in upravljalec spletnega mesta in domene www.novorojen.si je Janez Nadu.

- Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.novorojen.si

- Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti in odgovornosti vsakokratnega avtorja spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Grafična podoba oz. oprema spletnega mesta z vsemi grafičnimi in slikovnimi elementi pa je last opremljevalca.

- Vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, je dovoljeno, razen v primeru, če lastnik to izrecno prepoveduje v pisni obliki.

- Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

- Spletna stran www.novorojen.si ni uradna stran nobene cerkve ali organizacije v Sloveniji, ampak pomeni kot okvir za prispele vsebine osebno last lastnika in upravljalca te strani.

- Vsebine (slike, besedila, grafike ipd.) se smejo svobodno in brez materialne obveznosti do lastnika strani uporabljati v tiskani obliki po dogovoru z avtorjem; in če bi izdajatelj tiskane oblike hotel prevzeti tudi obliko na spletni strani, tudi z opremljevalcem.

- Če objavite zapiske, slike, besedila, ipd., s te strani na vašem socialnem omrežju (FB, Twitter…), mora zraven jasno pisati izvor in povezava na to spletno stran.

- Lastnik spletne strani svobodno sprejema ali zavrača poslane ali ponujene vsebine z ozirom na merila, ki si jih je sam postavil in z ozirom na medijsko zakonodajo Republike Slovenije.

KONTAKT

Za vsa vprašanja, odgovore, zahvale in graje, smo vam na razpolago preko spodnjega obrazca.

Please leave this field empty.

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

captcha

S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.
Rimljanom 6:4

New Age – bolj podrobno

Napisal-a Janez Nadu dne . Objavljeno v New Age

Panteizem – bog[1] je vse in vse je bog

Vse je bog in bog je vse. Vse, kar obstaja, je bog. Kakor je zapisal neki pripadnik gibanja New Age (Nova doba): »Bog je vse in boginja je vse, razen tega ni nič«. To prepričanje je znano kot panteizem. Če je torej vse bog, si tudi ti bog. New Age včasih govori o bogu v osebnem smislu, vendar večina razume boga kot dokončno brezosebnega. Boga velikokrat naslavljajo kot „energijo” ali „silo”. Kjer govorijo o bogu, ki da je vse, tam ni mesta za osebnega in živega Boga iz Biblije.

Odgovor Biblije:

New Age kot panteizem zanika biblični pogled na stvarjenje: »V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo« (1. Mz 1:1). Pripadniki gibanja New Age zanikajo možnost, da bi bog ustvaril nekaj kar ni tudi samo bog. Večina jih veruje, da vesolje, kakor ga poznamo, izvira iz boga, a v smislu, da je vesolje že samo po sebi bog.

Pripadniki gibanja New Age obnavljajo že davno znane poglede panteizma, kar pomeni, da so tudi sami bogovi oz. boginje, vendar ta nauk zaide v težave, ko panteizem podgano, ki brska po smeteh, prav tako razume kot boga. Če je panteizem resnica, potem so tudi smeti bog, prav tako kakor podgana, ki po njih brska.

Naslednji problem panteizma je, da je tako razumljenega boga nazadnje  razumeti kot brezosebnen pojav. Če je to resnica, to pomeni, da je brezosebno večje od osebnega. Vendar celo pripadniki tega pogleda s tem težko shajajo. Živalim tako pripisujejo večjo pomembnost kakor brezosebni skali. Tudi svoje družine postavljajo više kakor rastline. Ko pa pripadniki tega sodobnega panteizma v svojem življenju osebnemu pripisujejo večjo vrednost ko brezosebnemu, pravzaprav nehote pričujejo za resnico, ki jo uči Biblija. Bog, kakor ga razodeva Biblija, je osebni Bog, bistveno ločen in drugačen od svojega stvarstva.

Sveto pismo opozarja tiste, ki bi morda Boga pomešali z njegovim stvarstvom: »Domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli in veličastvo neminljivega Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in ptic, četveronožcev in plazilcev« (Rim 1,22-23).

Tako naše izkušnje, kakor resnično življenje in nauk Svetega pisma nasprotujejo prepričanjem novodobnega panteizma, da je bog vse, kar obstaja, torej tudi mi. Čeprav naj bi bili del tega kozmičnega božanstva, pa vendar naletimo na težave, stvari ne gredo vedno tako, kakor smo si jih zamislili. Ljudje, torej spet deli istega umišljenega božanstva, z nami ne ravnajo vedno pravično in pošteno. Le kaj naj bi z bogom, ki je kar naprej prehlajen, ki kašlja in ne more nadzirati svojega mehurja, predvsem pa ne razodeva nobenega moralnega reda, razen kadar protestira ob resničnih ali tudi le dozdevnih krivicah, ki se gode njemu…

Po nauku Svetega pisma je bilo človeštvo ustvarjeno po podobi Boga, medtem, ko ljudje nikoli in nikdar ne bodo sami bog (glej: 1. Mz 1,26-27). Izaija 43,10 pravi: »Vi ste moje priče, govori GOSPOD, in moji služabniki, ki sem jih izvolil, da spoznate in mi verjamete, da uvidite, da sem to jaz! Pred menoj ni bil noben bog upodobljen in za menoj ne bo nobeden.«

Monizem – Vse je Eno.

Vse, kar obstaja, naj bi bilo po tem nauku Eno. Vse razlike (vključno s tvojim lastnim bivanjem kot ločenim od vseh in vsega drugega) so pravzaprav iluzije. Prepričanje, da je vse Eno, da smo vsi Eno je testno povezano z načelom New Age, da je vse bog. Neale Donald Walsch pravi v svoji knjigi Pogovori z bogom: »Prvi korak do tega, da razumemo, da nismo ločeni od boga, je razumevanje, da nismo ločeni drug od drugega, in dokler ne vemo in ne razumemo, da smo vsi Eno, ne moremo razumeti in vedeti, da smo sami bog in Eno.« Protagonisti tega nauka pa prezrejo, da se v osnovi ne razlikujejo od nekega drugega monizma, namreč materialističnega, le druga imena uporabljajo za isto stvar. Če obstaja samo ena resničnost, potem je prav vseeno, ali ji pravimo „materija” ali pa „bog, ki je vse”. Seveda so tudi moralne konsekvence enake: kakor se filozofski materialist kmalu izkaže tudi za moralnega materialista, torej človeka, ki ga zanima predvsem kopičenje denarja in materialnih dobrin, se povsem enako zgodi navidez idealističnemu privržencu vere v „boga, ki je vse”.

Odgovor Biblije: Tako naše izkušnje, kakor realnost in nauk Svetega pisma, vse to nasprotuje prepričanju, da je vse Eno.

Nauk Svetega pisma se ujema z našo izkušnjo resničnosti. Sveto pismo pokaže, da življenja kot „enosti” ne moremo doživeti, ker vse pač preprosto ni eno. Bog je ustvaril vesolje in stvari, ki so obenem unikatne in dragocene. Sebe doživljamo drugačne od drugih, ker nas je Bog ustvaril kot osebna bitja, ločena od drugih stvari in ljudi: »… kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po njem in zanj« (Kol 1,16).

Reinkarnacija: ko umremo, se bomo znova rodili v drugem življenju

In potem bomo znova umrli in se znova rodili. Ti cikli rojevanja, življenja in smrti so potrebni, da bi se izgubila iluzija, da smo ločeni od Enosti. Duša v svojem življenju odslužuje karmo iz prejšnjega življenja in se tako dolgo ponovno rojeva v svetu, dokler se ne osvobodi spon nenehnega rojevanja in umiranja, kar doseže takrat, ko zraste na tak nivo osebnostnega razvoja, da se ji ni več potrebno utelešati. Pozitivna karma skrajša ta krog, negativna ga podaljša, saj po načelih tradicionalnega hinduizma to pomeni, da se lahko kdo zaradi svoje negativnosti iz prejšnjega življenja rodi v novem življenju tudi v nižji obliki. 

Odgovor Biblije: Sveto pismo zanika možnost reinkarnacije: »Kakor je ljudem določeno enkrat umreti, nato pa pride sodba« (Heb 9,27). Glede na to, da kot ljudje izkusimo fizično smrt enkrat samkrat, reinkarnacija ni mogoča.

Reinkarnacija pomeni, da se lahko odrešimo z deli. V Svetem pismu pa piše, da odrešenje po lastnem delu ni možno. Rimljanom 11,6 pravi: »Če pa je po milosti, ni več po delih, sicer milost ne bi bila več milost.« Prav tako v Efežanih 2,8-9 povdarja: »… z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.« Odrešenje je dar, ki ga Bog brezplačno podarja: »Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu« (Rim 6,23).

Sveto pismo uči o vstajenju, ne o reinkarnaciji. Jezus je rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Pride ura in je že zdaj, ko bodo mrtvi slišali glas Božjega Sina, in kateri ga bodo slišali, bodo živeli« (Jn 5,25).

Oznake: