O NAS

Smo evangelijski kristjani in stran je pripravljena z namenom oznanjanja in širjenja evangelija ter pogovora o tem, kdo je Jezus v naših življenjih in kaj nam pomeni. Želimo se pogovarjati o Božji besedi – Bibliji, in o delovanju Svetega Duha v naših življenjih in v življenjih ljudi okoli nas, odkar smo/so sprejeli vero v Jezusa Kristusa. Želimo, da ta zaklad ne ostane samo naš, ampak, da bi postal tudi vaš – kolikor še ni. Nektere izmed nas je Jezus rešil objema droge in kriminalnega življenja, drugi smo kristjani od malih nog in tretji nekje vmes. Za naše življenje je pomembno, da sprejmemo Jezusa kot svojega rešitelja, ne glede na našo preteklost, ozadje, izobrazbo ali religijo naših staršev. Ko bomo nekoč stali pred Bogom, bo edino pomembno, ali je naše ime zapisano v knjigi življenja. Kajti če naše ime tam ne bo zapisano, bomo za večno ločeni od Boga, v nasprotnem primeru pa bomo večnost uživali z našim Gospodom.

Glede prispevkov, objav in razmišljanj na tej strani si želimo, da bi bili kot nekakšni začetni impulzi, ki bi lahko prerasli še v kaj več. Tukaj se tudi želim na kratko zahvaliti vsem, ki so na svoj način pomagali pri nastajanju te strani.

S spoznavanjem Boga in proučevanjem njegove besede želimo ugotoviti, ali je to, kar živimo, le zunanja religija, ali pa je to naša osebna vera, ki jo živimo sleherni dan svojega življenja. Včasih uspešno, včasih malo manj uspešno, saj je življenje sestavljeno iz vzponov in padcev, da si ne bi kdo mislil, da s tem, ko postaneš kristjan, vse težave izginejo. Še zdaleč ne. Čudovito pa je to, da imamo Tolažnika – Svetega Duha – in On nas vedno tolaži, uči in spodbuja, da nadaljujemo na poti, po kateri hodimo. Naša želja je, da bi čim več ljudi hodilo po tej poti v večno življenje.

Če pa že hodite po tej poti, vam želimo ponuditi nekaj branja, za katerega upamo, da bo vsem v spodbudo in razmišljanje, da se vprašamo: »Ali je to, kar verujem res, ali pa je le dediščina religije mojih staršev in okolja, v katerem sem bil vzgojen?«

Upam, da se bo na tej strani našlo kaj koristnega za vsakega izmed nas.

V Gospodu, Janez Nadu

POGOJI UPORABE

- Lastnik, skrbnik in upravljalec spletnega mesta in domene www.novorojen.si je Janez Nadu.

- Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.novorojen.si

- Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti in odgovornosti vsakokratnega avtorja spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Grafična podoba oz. oprema spletnega mesta z vsemi grafičnimi in slikovnimi elementi pa je last opremljevalca.

- Vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, je dovoljeno, razen v primeru, če lastnik to izrecno prepoveduje v pisni obliki.

- Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

- Spletna stran www.novorojen.si ni uradna stran nobene cerkve ali organizacije v Sloveniji, ampak pomeni kot okvir za prispele vsebine osebno last lastnika in upravljalca te strani.

- Vsebine (slike, besedila, grafike ipd.) se smejo svobodno in brez materialne obveznosti do lastnika strani uporabljati v tiskani obliki po dogovoru z avtorjem; in če bi izdajatelj tiskane oblike hotel prevzeti tudi obliko na spletni strani, tudi z opremljevalcem.

- Če objavite zapiske, slike, besedila, ipd., s te strani na vašem socialnem omrežju (FB, Twitter…), mora zraven jasno pisati izvor in povezava na to spletno stran.

- Lastnik spletne strani svobodno sprejema ali zavrača poslane ali ponujene vsebine z ozirom na merila, ki si jih je sam postavil in z ozirom na medijsko zakonodajo Republike Slovenije.

KONTAKT

Za vsa vprašanja, odgovore, zahvale in graje, smo vam na razpolago preko spodnjega obrazca.

Please leave this field empty.

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

captcha

S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.
Rimljanom 6:4

Ateizem

Napisal-a Vinko Ošlak dne . Objavljeno v Ateizem

Beseda „ateizem” je sestavljena iz grške predpone a- s pomenom „ne”, „proti” ali „nasprotno od” in grške besede theos s pomenom bog (pišem z malo, ker tu ne gre za Boga Svetega pisma, ampak za filozofski koncept najvišjega bitja). Jedro besede, s katero se sami označujejo in postavljajo tisti, ki obstoj Boga zanikujejo, a mu tudi nasprotujejo, kar je sicer protislovje v sebi, saj neobstoječi stvari ni zelo logično nasprotovati, še sploh pa ne tako strastno in včasih tudi krvavo, kakor so to delali in še naprej delajo ateisti, čeprav ne vsi enako.

Tako je pojav in samooznačitev ateizma po svoji naravi parazitski, ker se zgolj z nikalno pripono a- obeša na pojem najvišjega bitja, ker nima lastne substance. Brez obstoja vere v Boga, bi od ateizma ostala samo še predpona a-, deblo besede, theos = bog, pa bi jim umanjkalo. Nasprotno pa tisti, ki so teisti, ki torej Boga priznavajo, brez parazitske in zanikovalne predpone prav lahko shajajo. Ateizem pa je tudi protisloven pojem, saj to ni nevtralno „ugotavljanje”, da naj bi kakega najvišjega bitja ne bilo, ampak je tudi strastno in včasih prav fanatično nasprotovanje sicer menda neobstoječemu bitju. Ateizem ima pred znanstvenim mišljenjem, ki se je zgodovinsko razvilo iz verskih ustanov (tudi Galileo je opazoval zvezde skozi papežev teleskop), saj so se vse šolske in znanstvene ustanove porodile na verskih tleh, medtem ko ateizem tudi tu ne more pokazati ničesar svojega ali specifičnega, razen velike mentalne in moralne škode, ki jo je povzročil v šolstvu in znanosti, kompleks manjvrednosti, ki je seveda povsem utemeljen. Zato si ves čas skuša na silo in s propaganda nadeti naličje znanstvenosti.

Tako je v času slovenskega komunizma kar 100.000 slovenskih članov Zveze komunistov kot statutarno ateistične organizacije po statutarni definiciji izpovedovalo „znanstveni pogled na svet” in je tak pogled bil v statute zapisan kot pogoj za članstvo v tej človekoljubni organizaciji. To pomeni, da smo imeli Slovenci v tistem srečnem času kar 100.000 znanstvenikov, saj je logično, da lahko samo resničen znanstvenik izpoveduje znanstven pogled na svet, medtem ko nam teistom ostaja le skromen zdravorazumski pogled na svet. Ateizem pa ima tudi manjvrednostni kompleks zaradi vere tistih, ki verujejo v Boga, saj je sam vera, tudi če tega ne prizna. Ateist namreč ne more vedeti, da Boga ne bi bilo, to lahko samo veruje, ne da bi imel za to en sam dober argument, medtem ko verujočemu v Boga že vsa narava z znanostjo, ki vse bolj odkriva v njej vgrajeno in delujočo inteligibilnost, utemeljuje vero v nadvse inteligentno in vsemogoče bitje kot edino razumno predpostavko.

Zato je iz tega kompleksa prisiljen transcendentalno vero sovražiti. Da parazitstvo ateizma ni samo besedne narave, priča serija parazitskih pojavov v zgodovini sodobnega ateizma, ki od razsvetljenstva pelje do komunizma in po njegovem sramotnem razpadu do današnjega liberalnega cinizma. Francoski jakobinci, daljni predhodniki komunistov, a vzgled v pobijanju nasprotnikov, se tako imenujejo zato, ker so se zbirali v cerkvi sv. Jakoba v Parizu. Ustanovni kongres prve (komunistične) Internacionale leta 1864 v Londonu je potekal v cerkvi sv. Martina. Ustanovni kongres slovenske komunistične partije je potekal v farovžu na Čebinah. Sestanek, na katerem so se slovenski komunisti odločili začeti oborožen upor zoper okupatorje, kar je bil paravan za revolucijo, in je to bil resnični začetek OF, ne pa 27. april, ko je bila v Vidmarjevi vili v Ljubljani ustanovljena Protiimperialistična, se pravi protiangleška (ameriška, francoska, skratka zavezniška) fronta, prijazno razpoložena do nacionalnega socializma, je potekal v škofijski palači Goričane. Partizanski voditelji so imeli kot partizanska ilegalna imena izrazito krščanska imena, kakor: Peter (Kidrič), Krištof (Kardelj), Tito (Broz) itd. Bistvo ateizma je zadeto definiral Goethe v svojem Faustu, kjer Mefisto (hudič) samega sebe označi kot „Geist, der stets verneint“ (duh, ki stalno zanikuje). Zato človek z ateističnim naziranjem tudi ne more živeti in delovati konstruktivno, saj je njegovo bistvo zanikovanje in razdiranje.

Komunisti so tako odlični minerji, a zanič zidarji. Kaj pa je vendar mogoče narediti velikega na osnovi sporočila, da česa ni? Celo če bi Boga dejansko ne bilo, bi bila novica o tem brez vsakega pomena, saj je pomembna samo novica, da Bog je, ker je s tem dana tudi mera človeka in njegovega življenja, odgovornosti, razlika med dobrim in zlim, med resničnim in neresničnim, pravičnim in nepravičnim. Če Boga ne bi bilo, bi takoj odpadle vse te razlike. Da ateisti kljub temu tudi sami govorijo o resnici (pa mislijo s tem le na svoje trditve), o pravičnosti (pa mislijo pei tem le, da se njim ne sme kaj pridržati ali vzeti) in drugih kategorijah vrednotenja in presojanja, je dodaten dokaz parazitstva tega nazora.

Oznake: