O NAS

Smo evangelijski kristjani in stran je pripravljena z namenom oznanjanja in širjenja evangelija ter pogovora o tem, kdo je Jezus v naših življenjih in kaj nam pomeni. Želimo se pogovarjati o Božji besedi – Bibliji, in o delovanju Svetega Duha v naših življenjih in v življenjih ljudi okoli nas, odkar smo/so sprejeli vero v Jezusa Kristusa. Želimo, da ta zaklad ne ostane samo naš, ampak, da bi postal tudi vaš – kolikor še ni. Nektere izmed nas je Jezus rešil objema droge in kriminalnega življenja, drugi smo kristjani od malih nog in tretji nekje vmes. Za naše življenje je pomembno, da sprejmemo Jezusa kot svojega rešitelja, ne glede na našo preteklost, ozadje, izobrazbo ali religijo naših staršev. Ko bomo nekoč stali pred Bogom, bo edino pomembno, ali je naše ime zapisano v knjigi življenja. Kajti če naše ime tam ne bo zapisano, bomo za večno ločeni od Boga, v nasprotnem primeru pa bomo večnost uživali z našim Gospodom.

Glede prispevkov, objav in razmišljanj na tej strani si želimo, da bi bili kot nekakšni začetni impulzi, ki bi lahko prerasli še v kaj več. Tukaj se tudi želim na kratko zahvaliti vsem, ki so na svoj način pomagali pri nastajanju te strani.

S spoznavanjem Boga in proučevanjem njegove besede želimo ugotoviti, ali je to, kar živimo, le zunanja religija, ali pa je to naša osebna vera, ki jo živimo sleherni dan svojega življenja. Včasih uspešno, včasih malo manj uspešno, saj je življenje sestavljeno iz vzponov in padcev, da si ne bi kdo mislil, da s tem, ko postaneš kristjan, vse težave izginejo. Še zdaleč ne. Čudovito pa je to, da imamo Tolažnika – Svetega Duha – in On nas vedno tolaži, uči in spodbuja, da nadaljujemo na poti, po kateri hodimo. Naša želja je, da bi čim več ljudi hodilo po tej poti v večno življenje.

Če pa že hodite po tej poti, vam želimo ponuditi nekaj branja, za katerega upamo, da bo vsem v spodbudo in razmišljanje, da se vprašamo: »Ali je to, kar verujem res, ali pa je le dediščina religije mojih staršev in okolja, v katerem sem bil vzgojen?«

Upam, da se bo na tej strani našlo kaj koristnega za vsakega izmed nas.

V Gospodu, Janez Nadu

POGOJI UPORABE

- Lastnik, skrbnik in upravljalec spletnega mesta in domene www.novorojen.si je Janez Nadu.

- Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.novorojen.si

- Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti in odgovornosti vsakokratnega avtorja spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Grafična podoba oz. oprema spletnega mesta z vsemi grafičnimi in slikovnimi elementi pa je last opremljevalca.

- Vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, je dovoljeno, razen v primeru, če lastnik to izrecno prepoveduje v pisni obliki.

- Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

- Spletna stran www.novorojen.si ni uradna stran nobene cerkve ali organizacije v Sloveniji, ampak pomeni kot okvir za prispele vsebine osebno last lastnika in upravljalca te strani.

- Vsebine (slike, besedila, grafike ipd.) se smejo svobodno in brez materialne obveznosti do lastnika strani uporabljati v tiskani obliki po dogovoru z avtorjem; in če bi izdajatelj tiskane oblike hotel prevzeti tudi obliko na spletni strani, tudi z opremljevalcem.

- Če objavite zapiske, slike, besedila, ipd., s te strani na vašem socialnem omrežju (FB, Twitter…), mora zraven jasno pisati izvor in povezava na to spletno stran.

- Lastnik spletne strani svobodno sprejema ali zavrača poslane ali ponujene vsebine z ozirom na merila, ki si jih je sam postavil in z ozirom na medijsko zakonodajo Republike Slovenije.

KONTAKT

Za vsa vprašanja, odgovore, zahvale in graje, smo vam na razpolago preko spodnjega obrazca.

Please leave this field empty.

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

captcha

S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.
Rimljanom 6:4

Judovstvo

Napisal-a Janez Nadu dne . Objavljeno v Judovstvo

Število Judov : (2006) Svet: 13.1 mil; Izrael:5,3 mil; ZDA: 5,3 mil; Kanada 373.000

KDO SO JUDJE?

Gledano po Svetem pismu (gl: 1 Mz 12,1-2; 17,20-21; 21,12; 28,3-4; 10,17; Apd 7,8) so potomci Abrahama, Izaka in Jakoba in tistih, ki so se pridružili kot spreobrnjnci v judovstvo (prozeliti). Ne moremo jih opredeliti samo po rasi, političnem prepričanju, ali religiji. Sestavljajo nekakšno etnično skupino, ali, če uporabimo Biblijski izraz, "Izraelovo hišo". Čeprav so neposredni potomci po svetopisemski liniji bili moški, so v vmesnih stoletjih bili njihovi rodovniki sestavljeni po materah. Večina nerešenih Judov bi nadalje izločili iz definicije "Jud," vse tiste, ki so sprejeli Jezusa kot svojega odrešitelja. Mesijanski Judje (ali judovski kristjani), se s tem, seveda ne bi strinjali.  Oni bi trdili, da vera v Jezusa (po Hebrejsko, Ješua), Izraelovo upanje in Judovskega Kralja krepi njihov občutek pripadnosti judovstvu, ne pa, da ga zmanjšuje. Nekateri bi celo dodali, da, ker jim Sinagoga ni podelila judovstva, jim ga tudi ne more odvzeti.

Kar zadeva judovstvo v ZDA, je situacija dokaj kritična. Judje tam niso enotni glede organizacijske strukture, teologije in tudi glede politične strani. Od 72 odstotkov teh, ki so včlanjeni v sinagogo, jih manj ko 10 procentov redno tja tudi zahaja. Čeprav je res, da je zanje bolj pomembno versko izpolnjevanje dolžnosti doma, ko pa skupno slavljenje, tudi drži, da je veliko Judov vpletenih v posvetnost, skupine „new age” in nekateri celo v budizem. Večinoma so vključeni v liberalne, socialne in politične programe. Kljub temu raste konservativno gibanje, ki poudarja družinske vrednote, kapitalizem, in konservativna moralna načela.

KATEGORIJE IN DENOMINACIJE

Judizem je običajno uvrščen v tri denominacije: ortodoksni, konservativni in reformirani.

Ortodoksni Judizem se razcepi še v dve široki kategoriji: moderni ortodoksni in hasidizem.

Moderni ortodoksni judizem je ponavadi bolj akademsko usmerjen, pri hasidizmu, pa gre bolj za mistiko. Bolj odmevni hasidisti, se imenujejo Lubavitch ali Habad. Hasidisti običajno nosijo dolge črne ali sive halje (ogrinjala) in brez izjeme nosijo čepice (v hebrejščini kippah; v jidišu jarmulke).

Ortodoksni Judje vztrajajo v tradicionalnem judovstvu, z nekaj malega prilagoditvami modernemu svetu.

Reformirani Judje (ne reformirani v smislu krščanske reformacije) na drugi strani pa so sprejeli sodobnost, liberalnost in humanizem z namenom, da bi izboljšali občutek pomembnosti/bistvenosti. Čeprav znotraj te skupine obstaja raznolikost verovanj, ta običajno vključujejo družbeni položaj, ko se ukvarjajo s temami, kakor so feminizem, homoseksualnost in agnosticizem.

Konzervativni Judizem zapolnjuje prostor med ortodoksnim judizmom in reformiranim judizmom. To je največja denominacija med ameriškim judovskim prebivalstvom. Pomembno je izpostaviti, da "konservativni" nimajo nobene povezave s konservativno politično oznako, temveč se to nanaša zgolj na  konservativen odnos do njihove religije. Njihova želja je podpreti moderno kulturo, ob istem času pa ohraniti, kolikor je mogoče, tradicionalno judovstvo. Obstajajo raznovrstni pogledi znotraj konzervativnega judovstva. Nekatere konservativne sinagoge so bliže ortodoksnemu judovstvu, druge pa reformiranem. Obstajajo še druge manjše skupine znotraj judizma, a te, ki smo jih opisali zgoraj, so najpomembnejše.

Sredi takšne raznolikosti je skoraj nemogoče posplošiti vsa ta različna verovanja. Če bi hoteli razumeti vero posameznega judovskega vernika, bi morali govoriti z njim neposredno na štiri oči. Morali bi tudi opozoriti, da judovstvo bolj poudarja življenje, ravnanje in vedenje in ne toliko nauk.

Kljub vsemu povedanemu, obstajajo izjeme, kakor vsepovsod drugod in naslednji povzetki bodo v pomoč pri razumevanju vere večine Judov.

Oznake: