O NAS

Smo evangelijski kristjani in stran je pripravljena z namenom oznanjanja in širjenja evangelija ter pogovora o tem, kdo je Jezus v naših življenjih in kaj nam pomeni. Želimo se pogovarjati o Božji besedi – Bibliji, in o delovanju Svetega Duha v naših življenjih in v življenjih ljudi okoli nas, odkar smo/so sprejeli vero v Jezusa Kristusa. Želimo, da ta zaklad ne ostane samo naš, ampak, da bi postal tudi vaš – kolikor še ni. Nektere izmed nas je Jezus rešil objema droge in kriminalnega življenja, drugi smo kristjani od malih nog in tretji nekje vmes. Za naše življenje je pomembno, da sprejmemo Jezusa kot svojega rešitelja, ne glede na našo preteklost, ozadje, izobrazbo ali religijo naših staršev. Ko bomo nekoč stali pred Bogom, bo edino pomembno, ali je naše ime zapisano v knjigi življenja. Kajti če naše ime tam ne bo zapisano, bomo za večno ločeni od Boga, v nasprotnem primeru pa bomo večnost uživali z našim Gospodom.

Glede prispevkov, objav in razmišljanj na tej strani si želimo, da bi bili kot nekakšni začetni impulzi, ki bi lahko prerasli še v kaj več. Tukaj se tudi želim na kratko zahvaliti vsem, ki so na svoj način pomagali pri nastajanju te strani.

S spoznavanjem Boga in proučevanjem njegove besede želimo ugotoviti, ali je to, kar živimo, le zunanja religija, ali pa je to naša osebna vera, ki jo živimo sleherni dan svojega življenja. Včasih uspešno, včasih malo manj uspešno, saj je življenje sestavljeno iz vzponov in padcev, da si ne bi kdo mislil, da s tem, ko postaneš kristjan, vse težave izginejo. Še zdaleč ne. Čudovito pa je to, da imamo Tolažnika – Svetega Duha – in On nas vedno tolaži, uči in spodbuja, da nadaljujemo na poti, po kateri hodimo. Naša želja je, da bi čim več ljudi hodilo po tej poti v večno življenje.

Če pa že hodite po tej poti, vam želimo ponuditi nekaj branja, za katerega upamo, da bo vsem v spodbudo in razmišljanje, da se vprašamo: »Ali je to, kar verujem res, ali pa je le dediščina religije mojih staršev in okolja, v katerem sem bil vzgojen?«

Upam, da se bo na tej strani našlo kaj koristnega za vsakega izmed nas.

V Gospodu, Janez Nadu

POGOJI UPORABE

- Lastnik, skrbnik in upravljalec spletnega mesta in domene www.novorojen.si je Janez Nadu.

- Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.novorojen.si

- Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti in odgovornosti vsakokratnega avtorja spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Grafična podoba oz. oprema spletnega mesta z vsemi grafičnimi in slikovnimi elementi pa je last opremljevalca.

- Vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, je dovoljeno, razen v primeru, če lastnik to izrecno prepoveduje v pisni obliki.

- Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

- Spletna stran www.novorojen.si ni uradna stran nobene cerkve ali organizacije v Sloveniji, ampak pomeni kot okvir za prispele vsebine osebno last lastnika in upravljalca te strani.

- Vsebine (slike, besedila, grafike ipd.) se smejo svobodno in brez materialne obveznosti do lastnika strani uporabljati v tiskani obliki po dogovoru z avtorjem; in če bi izdajatelj tiskane oblike hotel prevzeti tudi obliko na spletni strani, tudi z opremljevalcem.

- Če objavite zapiske, slike, besedila, ipd., s te strani na vašem socialnem omrežju (FB, Twitter…), mora zraven jasno pisati izvor in povezava na to spletno stran.

- Lastnik spletne strani svobodno sprejema ali zavrača poslane ali ponujene vsebine z ozirom na merila, ki si jih je sam postavil in z ozirom na medijsko zakonodajo Republike Slovenije.

KONTAKT

Za vsa vprašanja, odgovore, zahvale in graje, smo vam na razpolago preko spodnjega obrazca.

Please leave this field empty.

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

captcha

S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.
Rimljanom 6:4

Verodostojnost Biblije 1

Napisal-a Janez Nadu dne . Objavljeno v Sveto Pismo

Kako je vse to nastalo? Obstajali so ljudje, ki so bili postavljeni od Boga in od njega tudi pripravljeni. Napisali so natanko to, kar je Bog hotel povedati ljudem. Bog je nadziral (spremljal) celoten potek pisanja. Vse je bilo popolno, dokler se ni vmešal človek. Zaradi tega lahko zasledimo nekatere napake pri prevodih, na kar moramo biti pozorni. Ena od stvari, ki jo zasledimo skozi celotno Sveto pismo je, kar bi v računalniškem svetu imenovali MAKRO KODE. To je sistem, ki kaže izvor kakega sporočila zunaj časa. Zgodovina je zasnovana že vnaprej. Znova in znova bomo odkrili, da je kak dogodek, ki je predstavljen prej in nima navidez nobenega pomena, razen v kontekstu dogodka, ki se je zgodil 1000 let kasneje! Z drugimi besedami: ta dogodek je prišel, oziroma je bil postavljen tam od nekoga, ki je vedel, kaj se bo zgodilo v prihodnosti.

Primer.

Mojzesu je bilo naročeno, naj naredi bronasto kačo (4 Mz 21:8). V celotni Stari zavezi v tem ne vidimo nobenega smisla. Le zakaj bi moral narediti ravno bronasto kačo? Saj kača je bila simbol greha, ali ne? Se pravi, kdor koli je pogledal v GREH, je bil odrešen? V celotni Stari zavezi ne najdemo o tem nobene razlage. Ne samo to, stoletja pozneje je še kar prisotna in tedaj jo celo slavijo. Postala je malik. Kralj Ezekija jo je moral celo razbiti (2 Kr 18:4). Šele v Novi zavezi dobimo odgovor, in sicer v Janezu 3:14: „In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov.” Naenkrat se megla vzdigne in postane nam jasno, da je šlo za pričakovanje prihoda Jezusa – Mesije! V Pismu najdemo ducate takih primerov, in ko začnemo to odkrivati, se zavemo, da imamo opraviti s celoto, kjer posameznih delov ne smemo izvzemati ali celo izigravati med seboj, kakor to delajo sektaške razlage. In to sprejmemo ali zavrnemo v celoti.

Beseda kanon v grščini pomeni merilo. Obstaja cela vrsta knjig iz tistih časov, a nobena ni navdihnjena od Boga. Ne pomeni, da je ne moremo uporabiti npr. za vpogled v način življenja ljudi v tistem času, a niso navdinjene ad Boga. Kanon so tiste, ki so potrjene od starešin zgodnje Cerkve in imajo poseben smisel. Vse se začne z zbirko pettih Mojzesovih knjig, imenovanih TORRA, ki so bile spravljene v skrinji zaveze skupaj z desetimi zapovedmi. To je bilo začetek. Vsa ideja kanona je temeljila na dveh prepričanjih: 1. da so zapisane besede res besede od Boga in 2. da je človek preprosto prenesel naprej to, kar je prejel. Se pravi, mogoče je človek vplival na obliko, vsekakor pa ne na vsebino. Vsebina je bila Božja – to je razlika.

V Stari zavezi celo piše, da je bil to Božji govor. V Nehemiji, psalmih, Jeremiji lahko zelo jasno vidimo, da so bile dejansko Božje. Na 2500 mestih v Svetem pismu Bog pravi: „Tako pravi Gospod, ali Gospod je rekel, ali Bog je rekel…” Stara zaveza je zgodba o narodu, ki je pripeljal Mesijo, ki mora priti, in Nova zaveza je zgodba o tem človeku. In ta človek je potrjen z vsemi podrobnostmi, ki so jih pričakovali stoletja, preden se je sploh rodil. On potrdi celotno Pismo in tudi Staro zavezo potrdi s svojo identiteto. Se pravi, prva stvar, ki jo moramo storiti, je odkriti temelje celovitosti te knjige. Da je 66 knjig, četudi jih je napisalo 40 različnih ljudi – ki se med seboj niso poznali (razen nekaterih), celovito sporočilo z vsemi detajli vred. Ko to odkrijete, se pokaže identiteta osebe Jezusa Kristusa. Kristusov pasijon (Mel Gibson) je bil nedvomno odličen film, v mnogih pogledoh izjemno delo. A z druge strani ne pokaže v resnici, kdo je Jezus bil!

Naslednja stvar, ki jo moramo razumeti je to, da Jezusovo križanje ni bilo tragedija, ampak dosežek, ki je bil načrtovan pred nastankom sveta, in Jezus je zvesto šel to pot trpljenja in darovanja zaradi tvoje in moje odrešitve. Potem, ko je vstal od mrtvih, je z nekaterimi podelil izčrpno proučevanje Svetega pisma (Lk 24:13-35), začenši pri Mojzesu, s psalmi, preroki,… in jim pokazal, kako vsaka zapisana beseda kaže na njega samega.

Oznake: , , ,