O NAS

Smo evangelijski kristjani in stran je pripravljena z namenom oznanjanja in širjenja evangelija ter pogovora o tem, kdo je Jezus v naših življenjih in kaj nam pomeni. Želimo se pogovarjati o Božji besedi – Bibliji, in o delovanju Svetega Duha v naših življenjih in v življenjih ljudi okoli nas, odkar smo/so sprejeli vero v Jezusa Kristusa. Želimo, da ta zaklad ne ostane samo naš, ampak, da bi postal tudi vaš – kolikor še ni. Nektere izmed nas je Jezus rešil objema droge in kriminalnega življenja, drugi smo kristjani od malih nog in tretji nekje vmes. Za naše življenje je pomembno, da sprejmemo Jezusa kot svojega rešitelja, ne glede na našo preteklost, ozadje, izobrazbo ali religijo naših staršev. Ko bomo nekoč stali pred Bogom, bo edino pomembno, ali je naše ime zapisano v knjigi življenja. Kajti če naše ime tam ne bo zapisano, bomo za večno ločeni od Boga, v nasprotnem primeru pa bomo večnost uživali z našim Gospodom.

Glede prispevkov, objav in razmišljanj na tej strani si želimo, da bi bili kot nekakšni začetni impulzi, ki bi lahko prerasli še v kaj več. Tukaj se tudi želim na kratko zahvaliti vsem, ki so na svoj način pomagali pri nastajanju te strani.

S spoznavanjem Boga in proučevanjem njegove besede želimo ugotoviti, ali je to, kar živimo, le zunanja religija, ali pa je to naša osebna vera, ki jo živimo sleherni dan svojega življenja. Včasih uspešno, včasih malo manj uspešno, saj je življenje sestavljeno iz vzponov in padcev, da si ne bi kdo mislil, da s tem, ko postaneš kristjan, vse težave izginejo. Še zdaleč ne. Čudovito pa je to, da imamo Tolažnika – Svetega Duha – in On nas vedno tolaži, uči in spodbuja, da nadaljujemo na poti, po kateri hodimo. Naša želja je, da bi čim več ljudi hodilo po tej poti v večno življenje.

Če pa že hodite po tej poti, vam želimo ponuditi nekaj branja, za katerega upamo, da bo vsem v spodbudo in razmišljanje, da se vprašamo: »Ali je to, kar verujem res, ali pa je le dediščina religije mojih staršev in okolja, v katerem sem bil vzgojen?«

Upam, da se bo na tej strani našlo kaj koristnega za vsakega izmed nas.

V Gospodu, Janez Nadu

POGOJI UPORABE

- Lastnik, skrbnik in upravljalec spletnega mesta in domene www.novorojen.si je Janez Nadu.

- Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.novorojen.si

- Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti in odgovornosti vsakokratnega avtorja spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Grafična podoba oz. oprema spletnega mesta z vsemi grafičnimi in slikovnimi elementi pa je last opremljevalca.

- Vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, je dovoljeno, razen v primeru, če lastnik to izrecno prepoveduje v pisni obliki.

- Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

- Spletna stran www.novorojen.si ni uradna stran nobene cerkve ali organizacije v Sloveniji, ampak pomeni kot okvir za prispele vsebine osebno last lastnika in upravljalca te strani.

- Vsebine (slike, besedila, grafike ipd.) se smejo svobodno in brez materialne obveznosti do lastnika strani uporabljati v tiskani obliki po dogovoru z avtorjem; in če bi izdajatelj tiskane oblike hotel prevzeti tudi obliko na spletni strani, tudi z opremljevalcem.

- Če objavite zapiske, slike, besedila, ipd., s te strani na vašem socialnem omrežju (FB, Twitter…), mora zraven jasno pisati izvor in povezava na to spletno stran.

- Lastnik spletne strani svobodno sprejema ali zavrača poslane ali ponujene vsebine z ozirom na merila, ki si jih je sam postavil in z ozirom na medijsko zakonodajo Republike Slovenije.

KONTAKT

Za vsa vprašanja, odgovore, zahvale in graje, smo vam na razpolago preko spodnjega obrazca.

Please leave this field empty.

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

captcha

S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.
Rimljanom 6:4

Citati raznih avtorjev

1. Bog je: nad tabo, da te blagoslovi; pod tabo, da te obdrži; spredaj, da te orientira; zadaj, da te zaščiti in zraven tebe, da ti nudi oporo. Ne pozabi tega…

2. Odpuščanje grehov je srce evangelija. Cilj, ki ga je zastavil Jezus. Od jaslic do križa. Vidimo, kako je razbojnik na križu poleg Jezusa bil oproščen in šel v raj. Medtem, ko pridni in spodobni padejo v večno obsodbo. Če ta misel nasprotuje tvojemu občutku za pravičnost – nisi edini. Ta princip je večno tekel proti toku normalnega razmišljanja. Zato se moramo naučiti, da so stvari takšne, kot Bog pravi, da so.

3. Križ ni samo prostor, kjer grešnik najde ljubezen in sprejetje s strani Boga, ampak je tudi prostor, kjer bi moral kristjan obstati, zato da njegova motivacija, način življenja ter razmišljanja, ostaneta za vedno pod njegovim vplivom.

4. Jezus je odrešenik tistih, ki ga obupno potrebujejo. Ni dodatek za udobno in lahko življenje. Nekdo ki vpije k Jezusu ne samo prizna svoje grehe, ampak se vidi kot brezupni grešnik. »Grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin,« je dejal izgubljeni sin v Luku 15. Tisti, ki še naprej krivi starše, družbo, okoliščine, ženo, moža, še ni pripravljen na srečanje z Jezusom. Ni dovolj, da prepozna, da je storil ta ali oni greh, prepoznati mora, da je v njemu samemu izvor greha. On proizvaja greh, ne samo dela greh. Prepoznati mora, da je sam po sebi zmožen storiti le slabo. Namreč »dobro,« ki ga stori, stori iz dobičkonosnih in koruptivnih razlogov.

Potrebuje osebno razodetje svojega položaja in svojega srca (Srce je zvijačnejše od vsega in zahrbtno; kdo ga more doumeti? Jer 17,9), ki ga potem vodi do Jezusa, ki mu edini lahko pomaga. Nekdo, ki je izgubljen, lahko sorazmerno hitro spozna ta svoj položaj (kot sem ga jaz). Veliko težje je za nekoga, ki ima urejeno življenje.

5. Obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki rečejo Bogu ‘naj se zgodi tvoja volja’ in tisti, ki jim Bog reče ‘naj se zgodi tvoja volja.’

6.

Če vsa morja, tinta bi bila,

papir prostran, obok neba.

Če bilke vse zemlje, peresa bi bile

in pisarji, prav vsi ljudje,

bi za opis ljubezni te, usahnilo morje

in zmanjkalo bi še neba, pa čeprav je brez meja. Jn.3:16


· Pri apologetiki ne gre le za to, da bi dosegli ljudi izven cerkve in jim pomagali doumeti smiselnost krščanstva. Znotraj cerkvenih občestev  je veliko ljudi, ki se spoprijemajo z vprašanji apologetike;  pridejo sicer do vere, a še nimajo […] odgovorov na vsa vprašanja. Menim, da bi morali pastorji ali pridigarji, ki  hočejo, da bodo njihovi  ljudje dobri in da bodo služili veri kot apologeti in evangelizatorji, spoznati, da morajo biti ti ljudje usposobljeni za to in da  morajo  biti opogumljeni glede svoje vere. Pomagati jim je treba, da jo bodo mogli razlagati in braniti na posvetni tržnici idej. Zdaj morda mnogi pastorji in pridigarji pravijo: »Veste, tega ne zmorem.« V tem primeru je treba dobiti nekoga, ki to zmore. V krajevnih cerkvah  namreč obstaja resnična potreba, da v trenutni kulturni situaciji prepozna to vrsto službe kot prednostno .   - Alister McGrath

Prevod: J. K. Dizma
· Naš problem je, da [Jezusa]  po navadi najdemo znotraj kakega  denominacijskega oziroma krščanskega geta. Z njim se srečamo nekje na obrobju, in ko ga na kratko vidimo, ga naslikamo z nekaj kratkimi potezami.  Leva iz Judovega rodu pomanjšamo v mucka, ker na osnovi našega  razumevanja  nismo  takoj zmožni   izdelati širših definicij.  - Calvin Miller

Prevod: J. K. Dizma


· Razumski  argument ne ustvarja vere, ohranja pa klimo, v kateri lahko vera uspeva.  - Austin Farrer

Prevod: J. K. Dizma

<![endif]-->

· Ali v času, ko se širi nevera, opažamo  starše, ki bi skrbno učili svoje otroke glede temeljev vere, ki jo izpovedujejo?  Ali opremijo otroke z argumenti  za obrambo te vere? … Nič presenetljivega ni, da opuščajo pozicijo, ki je niso zmožni braniti. - William Wilberforce

Prevod: J. K. Dizma


· Vseskozi bi se morali zavedati, da imamo ogromno  izkušenj s stvarmi, ki so nastale  in premorejo neko določeno stopnjo  reda;  nihče pa še ni izkusil, niti nima nikakršnega  prepričljivega empiričnega dokaza, da bi karkoli začelo obstajati iz nič ali iz »nečesa«, kar je brez reda, iz česar sledi: brez narave - brez lastnosti.  V tem smislu ima  pojavitev nečesa iz nič ali iz kaosa, glede na razpoložljive podatke, verjetnostno stopnjo nič. Res je, da se da verjetnost, enako kot »logiko«, razlagati na številne načine.  Pravo osvežitev pa bi pomenilo  slišati naturalističnega kozmologa, ki bi izjavil,  da so vsi naši empirični dokazi v nasprotju z redom, ki da nastaja iz nereda  in v nasprotju s tem, da nekaj nastane iz nič, ter da bi priznal, da je njegova metafizična potreba po takih »nastajanjih« utemeljena na naturalističnem svetovnem nazoru, in ne na dokazih za tak nazor. - Dallas Willard

Prevod: J. K. Dizma

<![endif]-->

· Strpnost ni duhovni dar, ampak razpoznavni znak postmodernizma, in je žal predrla trdnost krščanstva. Le zakaj tolerirajo  tiste, ki nimajo nobenega bibličnega  prepričanja ali teologije, po katerih bi upravljali ali usmerjali svoja dejanja,  kot skrajnost ali legalizem pa zavračajo moralo oziroma resnico Božje besede, če se le-ti pravilno oznanjata in izvajata? - John Stott

Prevod: J. K. Dizma


V kako ubogem položaju je glede tega poganski svet celo v najvišjih dosežkih svoje misli, nam kaže nasvet najglobljega in največjega kitajskega modrijana Laozija, ki pravi takole: „Po samem sebi presojaj druge. Po svoji družini presojaj druge družine. Po svoji skupnosti presojaj druge skupnosti. Po svoji državi presojaj druge države. Po svetu presojaj svet. Kako naj vem, kakšen je svet? Po samem sebi!” Eden najmodrejših ljudi, ki so kdaj koli živeli na tem planetu, ne more drugače, kakor da samega sebe postavlja kot merilo ne le za presojanje drugega človeka ali druge družine ali druge skupnosti ali druge države, ampak kar vsega sveta. Kdor nima Kristusa, je v natanko takem položaju kakor kitajski modrec. Kdor nima Kristusa, pa ni prisiljen postavljati samega sebe samo za zadnjega razsodnika vseh stvari, ampak dejansko kar za edinega boga. Tako imamo na planetu že blizu 7 milijard takih bogov, ki čisto resno mislijo, da to so. Ne verjamete? Preberite človeku, ki ni rojen nanovo kakšno mesto iz Biblije! Njegov spontan odgovor bo: „S tem se ne strinjam.” Bog mora biti v hudih škripcih, kadar se človeški prah – spomnimo se Prešernove prepesnitve Bürgerjeve Leonore: Prah z Bogom kregat se ne sme! – ne „strinja” z Bogom. Z Bogom pa se je mogoče „ne strinjati”, če še priznamo kaj logike, samo s pozicije še večjega boga. Kdor se ne strinja z Bogom Abrahama, Izaka in Jakoba, ima nujno sebe za še večjega boga. Če tega ne ve ali ne uvidi, potem ima poleg verskega še intelektualni problem – in naj ga ima!

VINKO OŠLAK

<![endif]-->
--> --> --> -->

-->