O NAS

Smo evangelijski kristjani in stran je pripravljena z namenom oznanjanja in širjenja evangelija ter pogovora o tem, kdo je Jezus v naših življenjih in kaj nam pomeni. Želimo se pogovarjati o Božji besedi – Bibliji, in o delovanju Svetega Duha v naših življenjih in v življenjih ljudi okoli nas, odkar smo/so sprejeli vero v Jezusa Kristusa. Želimo, da ta zaklad ne ostane samo naš, ampak, da bi postal tudi vaš – kolikor še ni. Nektere izmed nas je Jezus rešil objema droge in kriminalnega življenja, drugi smo kristjani od malih nog in tretji nekje vmes. Za naše življenje je pomembno, da sprejmemo Jezusa kot svojega rešitelja, ne glede na našo preteklost, ozadje, izobrazbo ali religijo naših staršev. Ko bomo nekoč stali pred Bogom, bo edino pomembno, ali je naše ime zapisano v knjigi življenja. Kajti če naše ime tam ne bo zapisano, bomo za večno ločeni od Boga, v nasprotnem primeru pa bomo večnost uživali z našim Gospodom.

Glede prispevkov, objav in razmišljanj na tej strani si želimo, da bi bili kot nekakšni začetni impulzi, ki bi lahko prerasli še v kaj več. Tukaj se tudi želim na kratko zahvaliti vsem, ki so na svoj način pomagali pri nastajanju te strani.

S spoznavanjem Boga in proučevanjem njegove besede želimo ugotoviti, ali je to, kar živimo, le zunanja religija, ali pa je to naša osebna vera, ki jo živimo sleherni dan svojega življenja. Včasih uspešno, včasih malo manj uspešno, saj je življenje sestavljeno iz vzponov in padcev, da si ne bi kdo mislil, da s tem, ko postaneš kristjan, vse težave izginejo. Še zdaleč ne. Čudovito pa je to, da imamo Tolažnika – Svetega Duha – in On nas vedno tolaži, uči in spodbuja, da nadaljujemo na poti, po kateri hodimo. Naša želja je, da bi čim več ljudi hodilo po tej poti v večno življenje.

Če pa že hodite po tej poti, vam želimo ponuditi nekaj branja, za katerega upamo, da bo vsem v spodbudo in razmišljanje, da se vprašamo: »Ali je to, kar verujem res, ali pa je le dediščina religije mojih staršev in okolja, v katerem sem bil vzgojen?«

Upam, da se bo na tej strani našlo kaj koristnega za vsakega izmed nas.

V Gospodu, Janez Nadu

POGOJI UPORABE

- Lastnik, skrbnik in upravljalec spletnega mesta in domene www.novorojen.si je Janez Nadu.

- Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.novorojen.si

- Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti in odgovornosti vsakokratnega avtorja spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Grafična podoba oz. oprema spletnega mesta z vsemi grafičnimi in slikovnimi elementi pa je last opremljevalca.

- Vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, je dovoljeno, razen v primeru, če lastnik to izrecno prepoveduje v pisni obliki.

- Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

- Spletna stran www.novorojen.si ni uradna stran nobene cerkve ali organizacije v Sloveniji, ampak pomeni kot okvir za prispele vsebine osebno last lastnika in upravljalca te strani.

- Vsebine (slike, besedila, grafike ipd.) se smejo svobodno in brez materialne obveznosti do lastnika strani uporabljati v tiskani obliki po dogovoru z avtorjem; in če bi izdajatelj tiskane oblike hotel prevzeti tudi obliko na spletni strani, tudi z opremljevalcem.

- Če objavite zapiske, slike, besedila, ipd., s te strani na vašem socialnem omrežju (FB, Twitter…), mora zraven jasno pisati izvor in povezava na to spletno stran.

- Lastnik spletne strani svobodno sprejema ali zavrača poslane ali ponujene vsebine z ozirom na merila, ki si jih je sam postavil in z ozirom na medijsko zakonodajo Republike Slovenije.

KONTAKT

Za vsa vprašanja, odgovore, zahvale in graje, smo vam na razpolago preko spodnjega obrazca.

Please leave this field empty.

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

captcha

S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.
Rimljanom 6:4

Opravičenje po resničnem, ali izkrivljenem evangeliju?

Cerkev lahko ima, kot organizacija zbranih ljudi, vsa znamenja prave Cerkve. Lahko ima postavljene voditelje, vodstvo in člane. Lahko ima svoja predavanja, nauke, urnik slavljenja. Lahko ima pravila in določbe, po katerih naj bi se ljudje in dogodki v njej ravnali. Lahko se tudi drži splošno razumljenih ortodoksnih doktrin, ki jih najdemo v Božji besedi.

Iskreni katoličani vprašujejo

Ime mi je Bernhard Dura. Svojo mladost sem preživel v kantonu Wallis v Švici. Ko sem imel 23 let, sem odpotoval v Rim, da bi služil papežu kot švicarski gardist. Ko mi je bilo 27 let, sem smel sprejeti Jezusa v svoje srce in življenje po resnični spreobrnitvi. Odtlej živim v skupnosti z Bogom. O svojem življenju sem pod naslovom „Vom Gardisten zum Christen” napisal knjižico, ki jo rad pošljem vsakemu, ki bi ga to utegnilo zanimati. V Bibliji sem našel odgovor na svoja najbolj pereča življenjska vprašanja.

Iz pisma Diognetu

(Razlog za to pismo, napisano leta 200 po K., katerega pisec je neznan, je bila prošnja grškega odličnika Diogneta za razlago samooznačevanja kristjanov.)

Kristjani se od drugih ljudi ne razlikujejo ne po domovini, ne po jeziku in tudi ne po posebnih običajih; ne živijo v svojih mestih in ne govorijo svojega jezika; njihov način življenja ni nič nenavaden. Njihov nauk ne temelji na iznajdbah in domislekih ljudi, ki hlepijo po novostih. Žive, kakor je pač komu namenila usoda, v helenskih prav tako kakor v barbarskih krajih; pri oblačenju in hranjenju in siceršnjih življenjskih navadah se ravnajo po krajevnih običajih, vendar imajo čudovit in poseben red in pravila.

Zakramenti v Katoliški Cerkvi

Zakramentalizem je v srcu katoliške verske prakse. Bistva katolicizma ni možno razumeti, če ne razumemo zakramentalizma, še posebno zakramenta „svete” maše. Po katoliški dogmi obstaja 7 zakramentov, ki so vsi povzročitelji Božje milosti za cerkev. Tridentinski koncil je izjavil nezmotljivost zakramentov: „Če bi kdor koli rekel, da naš Gospod Jezus Kristus ni postavil vseh zakramentov Novega zakona… naj bo preklet .” Ta izključitev vključuje skoraj vse protestante , ker večina trdi, da je manj kot sedem zakramentov. Ta obsodba ni bila nikoli niti nikoli ne more biti preklicana, ker je ta…

Agnosticizem

Glede agnosticizma je stvar še slabša. Poimenovanje prihaja iz grške besede agnoeo = ne vem, neogrecistično skovanko pa je prvi uporabil angleški naravoslovec in darvinist Huxley v 19. stoletju. Resnični agnostik je dejansko solipsist, torej človek, ki dvomi v obstoj česar koli razen lastne zavesti. Pravi agnostik enako kakor v obstoj Boga dvomi (a ne zanikuje) tudi v obstoj materije (je tudi kategorično ne zanikuje). Če je le malo logičen, mora tako dvomiti tudi v obstoj vrednostnih kategorij, torej tudi v utemeljenost prava in vsakega obvezujočega reda, je skratka tudi nujno anarhist. Današnja agnostična poza („Ne zanikujem Božjega obstoja, a zanj ne vem”)

Ateizem

Beseda „ateizem” je sestavljena iz grške predpone a- s pomenom „ne”, „proti” ali „nasprotno od” in grške besede theos s pomenom bog (pišem z malo, ker tu ne gre za Boga Svetega pisma, ampak za filozofski koncept najvišjega bitja). Jedro besede, s katero se sami označujejo in postavljajo tisti, ki obstoj Boga zanikujejo, a mu tudi nasprotujejo, kar je sicer protislovje v sebi, saj neobstoječi stvari ni zelo logično nasprotovati, še sploh pa ne tako strastno in včasih tudi krvavo, kakor so to delali in še naprej delajo ateisti, čeprav ne vsi enako.

Verodostojnost Biblije 1

Kako naj resnično vemo, da je Biblija Božja Beseda? Živimo v času krize identitete. Izzvana je avtoriteta doma v družini, na sodiščih, v politiki, kulturi,…

Zanimivo je, da je od leta 1963 zaznati veliko rast kriminala, drog, splavov, homoseksualnih odnosov. Govorimo za Ameriko. Zakaj? Kaj se je takrat zgodilo? Takrat so prepovedali preučevanje Svetega pisma v šolah, čemur je sledila, sicer neobvezno, tudi kultura.

Kaj je krščanstvo?

Krščanstvo je vera, ki temelji na Jezusovem učenju in njegovih čudežih. Jezus je Kristus. Kristus pomeni maziljeni. Kristus ni Jezusov priimek. Jezus je maziljeni od Boga Očeta, ki je prišel na svet, da izpolni starozavezni zakon in prerokbe, umre na križu in fizično vstane od mrtvih. Naredil je veliko čudežev, ki so zapisani v evangelijih od očividcev. Ima hkrati božansko in človeško naravo. In je vreden slavljenja in čaščenja.

Krščanstvo uči, da obstaja en sam Bog, ki je ustvaril vesolje, Zemljo in prva človeka Adama in Evo. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. To ne pomeni, da ima Bog telo iz mesa in kosti.

Ali imata rimsko katoliški nauk in krščanski nauk isti temelj?

Ali imata rimokatoliški nauk in krščanski nauk isti temelj?

Ne, rimokatoliški in krščanski nimata istega temelja. Krščanstvo je določeno z nauki, ki izvirajo iz Biblije. Ne moremo preprosto reči, da smo že kristjani, če verujemo v Jezusa. Mormoni verujejo v Jezusa, a njihov Jezus je hudičev brat. Tudi Jehovove priče verujejo v Jezusa. Njihov Jezus je nadangel Mihael. Torej, če rečemo, da verujemo v Jezusa, še ne pomeni nujno, da smo kristjani. Zato si moramo pri tem res pomembnem vprašanju pomagati z Biblijo. Biblija pravi, kdo je Jezus v resnici – utelešeni, konkretno učlovečeni Bog, Stvarnik vsega. Poleg tega v Bibliji najdemo temeljne nauke krščanstva in če jih kaka cerkev ne upošteva, krši ali celo prenareja, potem sicer lahko daje vtis, da je krščanska, a v resnici ni. Katere so ti temeljni nauki? Poglejmo v Biblijo:

Nauki v RKC dodani skozi stoletja

Kako rimska cerkev gleda na islam?

„Odrešitveni namen zajema tudi te, ki priznavajo Stvarnika, med njimi še posebej muslimane, ki se priznavajo k Abrahamovem vztrajanju v veri in z nami častijo edinega Boga, usmiljenega, ki bo na sodni dan sodil ljudi.” (Katekizem katoliške cerkve, paragraf 841)

 • Pričevanje: Eno
  Eno
 • Pričevanje: Katja
  Katja
 • Pričevanje: Sergej
  Sergej
 • Pričevanje: Janja
  Janja