O NAS

Smo evangelijski kristjani in stran je pripravljena z namenom oznanjanja in širjenja evangelija ter pogovora o tem, kdo je Jezus v naših življenjih in kaj nam pomeni. Želimo se pogovarjati o Božji besedi – Bibliji, in o delovanju Svetega Duha v naših življenjih in v življenjih ljudi okoli nas, odkar smo/so sprejeli vero v Jezusa Kristusa. Želimo, da ta zaklad ne ostane samo naš, ampak, da bi postal tudi vaš – kolikor še ni. Nektere izmed nas je Jezus rešil objema droge in kriminalnega življenja, drugi smo kristjani od malih nog in tretji nekje vmes. Za naše življenje je pomembno, da sprejmemo Jezusa kot svojega rešitelja, ne glede na našo preteklost, ozadje, izobrazbo ali religijo naših staršev. Ko bomo nekoč stali pred Bogom, bo edino pomembno, ali je naše ime zapisano v knjigi življenja. Kajti če naše ime tam ne bo zapisano, bomo za večno ločeni od Boga, v nasprotnem primeru pa bomo večnost uživali z našim Gospodom.

Glede prispevkov, objav in razmišljanj na tej strani si želimo, da bi bili kot nekakšni začetni impulzi, ki bi lahko prerasli še v kaj več. Tukaj se tudi želim na kratko zahvaliti vsem, ki so na svoj način pomagali pri nastajanju te strani.

S spoznavanjem Boga in proučevanjem njegove besede želimo ugotoviti, ali je to, kar živimo, le zunanja religija, ali pa je to naša osebna vera, ki jo živimo sleherni dan svojega življenja. Včasih uspešno, včasih malo manj uspešno, saj je življenje sestavljeno iz vzponov in padcev, da si ne bi kdo mislil, da s tem, ko postaneš kristjan, vse težave izginejo. Še zdaleč ne. Čudovito pa je to, da imamo Tolažnika – Svetega Duha – in On nas vedno tolaži, uči in spodbuja, da nadaljujemo na poti, po kateri hodimo. Naša želja je, da bi čim več ljudi hodilo po tej poti v večno življenje.

Če pa že hodite po tej poti, vam želimo ponuditi nekaj branja, za katerega upamo, da bo vsem v spodbudo in razmišljanje, da se vprašamo: »Ali je to, kar verujem res, ali pa je le dediščina religije mojih staršev in okolja, v katerem sem bil vzgojen?«

Upam, da se bo na tej strani našlo kaj koristnega za vsakega izmed nas.

V Gospodu, Janez Nadu

POGOJI UPORABE

- Lastnik, skrbnik in upravljalec spletnega mesta in domene www.novorojen.si je Janez Nadu.

- Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.novorojen.si

- Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti in odgovornosti vsakokratnega avtorja spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Grafična podoba oz. oprema spletnega mesta z vsemi grafičnimi in slikovnimi elementi pa je last opremljevalca.

- Vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, je dovoljeno, razen v primeru, če lastnik to izrecno prepoveduje v pisni obliki.

- Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

- Spletna stran www.novorojen.si ni uradna stran nobene cerkve ali organizacije v Sloveniji, ampak pomeni kot okvir za prispele vsebine osebno last lastnika in upravljalca te strani.

- Vsebine (slike, besedila, grafike ipd.) se smejo svobodno in brez materialne obveznosti do lastnika strani uporabljati v tiskani obliki po dogovoru z avtorjem; in če bi izdajatelj tiskane oblike hotel prevzeti tudi obliko na spletni strani, tudi z opremljevalcem.

- Če objavite zapiske, slike, besedila, ipd., s te strani na vašem socialnem omrežju (FB, Twitter…), mora zraven jasno pisati izvor in povezava na to spletno stran.

- Lastnik spletne strani svobodno sprejema ali zavrača poslane ali ponujene vsebine z ozirom na merila, ki si jih je sam postavil in z ozirom na medijsko zakonodajo Republike Slovenije.

KONTAKT

Za vsa vprašanja, odgovore, zahvale in graje, smo vam na razpolago preko spodnjega obrazca.

Please leave this field empty.

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

captcha

S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.
Rimljanom 6:4

Perspektive našega planeta iz svetopisemskih napovedi

Napisal-a Vinko Ošlak dne . Objavljeno v Misli/Prispevki

Svet se tolaži, opogumlja, pa tudi vzburja s tremi vrstami pogledov v prihodnost Zemlje in njenih prebivalcev: optimistično (ideologija napredka, rasti, evolucije), pesimistično (okoljska doktrina človekovega ogrožanja planeta in socialna doktrina „spopada civilizacij” ter bizarne napovedi raznih verskih sekt in novodobnih duhovnih gibanj) in, v najmanjši meri seveda, svetopisemsko, s poizvedbo, kaj pravi o naši prihodnosti po svojih prerokih, pisateljih in apostolih, predvsem pa po svojem Sinu Jezusu Kristusu Bog sam. Ta slednji pogled, čeprav prav nič popularen, bi lahko imenovali tudi realističen, saj je osnovan na tem, kar stvarno je (lat. res, ei = reč, stvar), ne pa na tem, kar bi človek rad, da bi bilo ali kar se boji, da bi utegnilo biti.

Razlika med prvima pogledoma, optimističnim in pesimističnim, in tretjim, svetopisemskim in realističnim, ni samo v tem, kar ti pogledi vidijo in sporočajo, temveč tudi v njihovem pomenu z ozirom na konec in še bolj z ozirom na večnost. Sliši se čudno, a optimist in pesimist vidita oba isti nesrečni konec: konec vsega živega in konec našega planeta, sončnega sistema in vsega univerzuma, nujno toplotno smrt vesolja, kakor nas pouči 2. zakon termodinamike. Optimistični pogled je v tem pogledu še slabši, saj se resnici upira, medtem ko jo pesimistični vsaj v omejenosti svojega horizonta sprejema. Tako je optimistova perspektiva v tem, da se mu bo, v horizontu njegove imanentnosti, nazadnje zrušil čudovito razvit, napreden in razumno urejen svet, kakršnega si slika, medtem ko se bo pesimistu zrušil grd in krut svet, ki ga tudi ne bi bilo vredno za vsako ceno ohranjati, če bi to sploh bilo mogoče.

Čisto dugače je s stvarnim svetopisemskim pogledom, saj nam ta sicer ne napoveduje lepih in lahkih časov, zato pa nam napoveduje nepredstavljivo srečno in blaženo večnost v neposrednem druženju z Bogom, stvarnikom in odrešenikom. Zadnje besede tu nima toplotna smrt vesolja, entropija, pač pa Stvarnik sam. Kakšen je njegov celovit načrt z njegovim stvarstvom, lahko vsaj v grobih obrisih razberemo iz preroških napovedi v stari in novi Zavezi, od katerih so se številne že uresničile, nekatere prav v našem času, predvsem sredi XX. stoletja.

Vrnitev Judov – obnova Izraelove države (1948)

Prva velika napoved za začetek konca časov je vrnitev Judov v njihovo prvotno domovino, kakor jo je Bog obljubil svojemu ljudstvu in mu jo v Mojzesovem času tudi dal, dokončno pa odvzel zaradi njegove nezvestobe in tega, kar so storili njegovemu Sinu v letu 70 po Kr., ko so Rimljani porušili Jeruzalem in tempelj, Jude pa razgnali po vsem svetu. Jezus sam je v svoji prispodobi o figovem drevesu – svetopisemsko znanem simbolu Izraela – v Matejevem evangeliju:

„Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar njegova veja postane že mužévna in poganja listje, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli vse to, védite, da je blizu, pred vrati” (Mt 24, 32-33).
Pri Ezekielu imamo veličastno napoved oživitve Izraela pod „novim Davidom”, ki je Jezus Kristus:
„Glejte, jaz odprem vaše grobove, vzdignem vas iz vaših grobov, o moje ljudstvo, in vas pripeljem v Izraelovo deželo” (Ezk 37, 12).

Oznake: