O NAS

Smo evangelijski kristjani in stran je pripravljena z namenom oznanjanja in širjenja evangelija ter pogovora o tem, kdo je Jezus v naših življenjih in kaj nam pomeni. Želimo se pogovarjati o Božji besedi – Bibliji, in o delovanju Svetega Duha v naših življenjih in v življenjih ljudi okoli nas, odkar smo/so sprejeli vero v Jezusa Kristusa. Želimo, da ta zaklad ne ostane samo naš, ampak, da bi postal tudi vaš – kolikor še ni. Nektere izmed nas je Jezus rešil objema droge in kriminalnega življenja, drugi smo kristjani od malih nog in tretji nekje vmes. Za naše življenje je pomembno, da sprejmemo Jezusa kot svojega rešitelja, ne glede na našo preteklost, ozadje, izobrazbo ali religijo naših staršev. Ko bomo nekoč stali pred Bogom, bo edino pomembno, ali je naše ime zapisano v knjigi življenja. Kajti če naše ime tam ne bo zapisano, bomo za večno ločeni od Boga, v nasprotnem primeru pa bomo večnost uživali z našim Gospodom.

Glede prispevkov, objav in razmišljanj na tej strani si želimo, da bi bili kot nekakšni začetni impulzi, ki bi lahko prerasli še v kaj več. Tukaj se tudi želim na kratko zahvaliti vsem, ki so na svoj način pomagali pri nastajanju te strani.

S spoznavanjem Boga in proučevanjem njegove besede želimo ugotoviti, ali je to, kar živimo, le zunanja religija, ali pa je to naša osebna vera, ki jo živimo sleherni dan svojega življenja. Včasih uspešno, včasih malo manj uspešno, saj je življenje sestavljeno iz vzponov in padcev, da si ne bi kdo mislil, da s tem, ko postaneš kristjan, vse težave izginejo. Še zdaleč ne. Čudovito pa je to, da imamo Tolažnika – Svetega Duha – in On nas vedno tolaži, uči in spodbuja, da nadaljujemo na poti, po kateri hodimo. Naša želja je, da bi čim več ljudi hodilo po tej poti v večno življenje.

Če pa že hodite po tej poti, vam želimo ponuditi nekaj branja, za katerega upamo, da bo vsem v spodbudo in razmišljanje, da se vprašamo: »Ali je to, kar verujem res, ali pa je le dediščina religije mojih staršev in okolja, v katerem sem bil vzgojen?«

Upam, da se bo na tej strani našlo kaj koristnega za vsakega izmed nas.

V Gospodu, Janez Nadu

POGOJI UPORABE

- Lastnik, skrbnik in upravljalec spletnega mesta in domene www.novorojen.si je Janez Nadu.

- Spletno mesto predstavlja vsaka stran v okviru naslova www.novorojen.si

- Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti in odgovornosti vsakokratnega avtorja spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Grafična podoba oz. oprema spletnega mesta z vsemi grafičnimi in slikovnimi elementi pa je last opremljevalca.

- Vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, je dovoljeno, razen v primeru, če lastnik to izrecno prepoveduje v pisni obliki.

- Uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost.

- Spletna stran www.novorojen.si ni uradna stran nobene cerkve ali organizacije v Sloveniji, ampak pomeni kot okvir za prispele vsebine osebno last lastnika in upravljalca te strani.

- Vsebine (slike, besedila, grafike ipd.) se smejo svobodno in brez materialne obveznosti do lastnika strani uporabljati v tiskani obliki po dogovoru z avtorjem; in če bi izdajatelj tiskane oblike hotel prevzeti tudi obliko na spletni strani, tudi z opremljevalcem.

- Če objavite zapiske, slike, besedila, ipd., s te strani na vašem socialnem omrežju (FB, Twitter…), mora zraven jasno pisati izvor in povezava na to spletno stran.

- Lastnik spletne strani svobodno sprejema ali zavrača poslane ali ponujene vsebine z ozirom na merila, ki si jih je sam postavil in z ozirom na medijsko zakonodajo Republike Slovenije.

KONTAKT

Za vsa vprašanja, odgovore, zahvale in graje, smo vam na razpolago preko spodnjega obrazca.

Please leave this field empty.

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

captcha

S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.
Rimljanom 6:4

Zakramenti v Katoliški Cerkvi

Napisal-a Benjamin Hlastan dne . Objavljeno v Zakramenti

Zakramentalizem je v srcu katoliške verske prakse. Bistva katolicizma ni možno razumeti, če ne razumemo zakramentalizma, še posebno zakramenta „svete” maše. Po katoliški dogmi obstaja 7 zakramentov, ki so vsi povzročitelji Božje milosti za cerkev. Tridentinski koncil je izjavil nezmotljivost zakramentov: „Če bi kdor koli rekel, da naš Gospod Jezus Kristus ni postavil vseh zakramentov Novega zakona… naj bo preklet .” Ta izključitev vključuje skoraj vse protestante , ker večina trdi, da je manj kot sedem zakramentov. Ta obsodba ni bila nikoli niti nikoli ne more biti preklicana, ker je ta…

ex cathedra
nezmotljiva izjava rimsko katoliške cerkve.

NARAVA ZAKRAMENTOV

1. Zakrament je izvir milosti.

„Sacramentum” pomeni „posvečeno” ali „sveto” stvar. Zgodnji skolastični teologi (Hugo s Sv. Viktorja in Peter Lombard) so to definirali kot „ne le znak, temveč tudi vzrok milosti.” Ta pomen se je do danes zadržal v katoliški cerkvi. Rimski Katekizem (II, I, 8) definira zakrament kot „stvar, ki jo čuti lahko zaznajo, ki na osnovi božanske ureditve ima moč tako izvršiti kot tudi ponazoriti svetost in pravičnost” (= milost posvetitve).

2. Zakrament vsebuje milost.

Rimska katoliška cerkev je izdala dekret, ki pravi: „Če bi kdor koli rekel, da zakramenti Novega zakona ne vsebujejo milosti, katero označujejo, ali da ne podeljujejo te milosti nad tistimi, ki ne postavljajo kakršnih ovir, kot da bi bili to le zunanji znaki milosti ali pravice, sprejeti po veri… naj bo preklet.” Narobe je zanikati, „da milost, kar zadeva Božjo udeleženost, ni dana po zakramentih vedno in za vse ljudi…” Po katoliški dogmi je anatema trditi, da „milost ni podeljena iz del, ki so bila storjena [ex opere operato] toda da samo vera… zadostuje za pridobitev milosti.” Zakrament ima dva spekta: zunanji znak in notranjo milost, ki jo prenese. Zunanji znak ima dve dimenziji: snov (fizično ali dejanje) in formo (besedo). Podajalec zakramenta je tako razumljen kot srednik med Bogom in človekom.

FUNKCIJA ZAKRAMENTOV

1. Po zunanjih znamenjih se dogajajo notranja dejanja Boga milosti. Za katoliško cerkev je centralno potrditi, da „zakramenti Nove Zaveze vsebujejo milost, katero označujejo in jo podeljujejo tem, ki tega ne ovirajo.” 2. Zakramenti so objektivno dejavni, ne glede na subjektivno čutenje (ali kaj človek čuti ali ne). 3. Zakramenti podeljujejo milost takoj, brez posredništva zaupne vere. 4. „Zakramenti delujejo z močjo zaključenega zakramentalnega obreda.” (odgovor na vprašanje, kako vemo, kdaj je zakrament dejaven ) a. zakramenti vplivajo na Boga, da takoj podeli milost s svojo objektivno vrednostjo. Ko je znamenje zakramenta izpolnjeno, Bog podeli milost [ali] ker se je sam zavezal z ustanovitvijo zakramenta ali ker znamenje zakramenta vsebuje moč kletve. b. zakramenti delujejo fizično, če skozi moč, ki so jo prejeli od Boga in biva v njih, povzročijo tisto milost, katero označujejo. Bog, kot primarni vzrok, uporabi znamenje zakramenta, kot fizičnega inštrumenta, z namenom, da skozi to znamenje ustvari milost zakramenta v duši prejemnika. 5. vsak specifičen zakrament podeli specifično milost 6. zakrament podeli enako količino milosti na vsakega prejemnika in ta deluje do njegove smrti. 7. glede zakramentov krsta, konfirmacije in svetega reda je “na dušo vtisnjeno znamenje, se pravi, posebno duhovno neizbrisno znamenje, zaradi česar ne morejo biti ponovljeni.” 8. ta milost ni podeljena, razen če je to podelil duhovnik z dobrimi nameni in v skladu z nameni cerkve. 9. noben duhovnik ne more brez podpisa izpustiti podeljevanja zakramenta.

Oznake: , , , ,